header
 
ASP.NET פרילנסר לתכנות
 
לשם הצגת מועמדות נא לשלוח קובץ קו"ח בקובץ וורד (סיומת קובץ  DOC או RTF). יש לציין בראש הקובץ את שם המשרה .
באם המועמד/ת הינו סטודנט יש  לציין בראש הקובץ בנוסף: סטודנט ואת מספר השעות הפנויות בממוצע בשבוע.
מובן שאם יש לך תיק עבודות, מומלץ לצרף קישורים בקובץ קו"ח.
המייל  למשלוח:  g1948.com@gmail.com  . הניסוח בלשון זכר לנוחיות בלבד. המודעה מיועדת  לנשים וגברים.  
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר

: כתובתנו
רמב"ם 14 גבעת שמואל

: מספרי טלפון
03-  5325470
077-3331948
055-6651948