header
  מבצע בניית אתרים מותאמים לחוק הנגישות !
מלא/י פרטים בטופס ללא כל התחייבות מצדך וקבל/י הטבה מיוחדת: שלושה חודשי מנוי חינם על אתר נגיש. מלא פרטים כעת, רגע לפני סיום המבצע..
 
 
חוק נגישות אתרי האינטרנט – בתי העסק יהיו בקרוב בסכנת קנסות של 50,000 ₪
 
 
בלי הרבה פרסום אך עם סכנה לקנסות ולתביעות כספיות כלפיי בתי העסק נכנס חוק הנגישות לתוקף.
לפי הפרסום של משרד המשפטים בעצם כל עסק (אפילו קטן) נמצא בסכנת קבלת קנס כבד באם לא יעבור לאתר מונגש או שינגיש את האתר הישן שלו. בעיקר הדברים מדובר בהוספת תמיכה בקביעת גודל הגופן, אפשרות לשיטוט מקלדת (ניווט ללא עכבר), שינויי צבעים וטפסים ידידותיים עם אפשרות שינוי לפני שליחה וחיווי למשתמש.

בהמשך מצוטט החוק כפי שמפורסם גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים.
אתרקידום

פלטפורמה מתקדמת לאתרים מובילים המותאמים לחוק הנגישות

נהל סליידרים (כמו זה!)

מצגות אנימציה עם מסך ניהול פשוט ללא כל ידע בתכנות

יצירה ועדכון בזמן מהיר

..של אתרים מתקדמים שישאירו את המתחרים שלך מאחור

חסוך זמן וכסף על אופטימיזציה

עם הכנסת התוכן מתבצעת התאמה לגוגל באופן אוטומטי

קידום אתרים - תוצאות מוכחות

אתרקידום הינה המערכת היחידה שפותחה מאפס להצלחתך

בדוק ללא התחייבות וקבל מתנה

מלא את הטופס שלמעלה ואנו נחזור אליך בהקדם
למרות החוק, בגלל חוסר מודעות, עדיין נמכרים לעסקים אתרי אינטרנט שאינם תומכים בנגישות. חברת האינטרנט הישראלית מיינפריים סיסטמס הוסיפה למוצר הוותיק שלה "אתרקידום" תמיכה בדרישות החוק כך שלקוחות הבונים אתר חדש על פלטפורמה זו יהיו מכוסים.
 

ולפי הפרסום של משרד המשפטים (באתר www.justice.gov.il ):

מי חייב בנגישות מידע ושירותים באינטרנט?
מי שחייב בהנגשה של השירות המסופק באמצעות האינטרנט, או מידע אודות השירות המסופק באמצעות האינטרנט, הוא בעלי השירות, המחזיק או המפעיל שלו בפועל. כלומר, על הבעלים, המחזיק או המפעיל של האתר חלה החובה לדאוג שהוא עצמו או מי שמספק לו את שירותי בניית האתרים או האפליקציות, או מייצר עבורו תוכן, יעשה זאת על פי דרישת הנגישות.
יש להדגיש כי בוני האתרים אינם חייבים כשלעצמם לבצע התאמות נגישות לאתרי האינטרנט שבנו, אלא לפי הוראות שהם מקבלים ממי שהם בונים עבורו את האתר. הדבר דומה לקבלן בניין הוא עצמו אינו חייב בהתאמות נגישות כלשהם לבניין שהוא בונה, אלא מי שמשלם לו עבור שירותיו.
עם זאת, במקרים שבהם בונה האתר הוא גם נותן השירות, הוא יהיה חייב בהנגשה. לדוגמא: מי שמציע פלטפורמה לציבור, שתכניה יוכנסו ע"י הציבור עצמו, כגון אתרי פורומים, אתרים לאחסנת תמונות, דפי זהב וכו'.
הגורמים החייבים בנגישות הם :
גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה.
רשויות ציבוריות, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית.
גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון עמותה המספקת שירות לציבור.
התקנות חלות הן על שירותים בהיקף גדול והן על שירותים קטנים בהיקפם, תוך התחשבות במשאבים המצויים בידי נותן השירות. נותני שירותים המבקשים לקבל פטור מהנגשה בשל נטל כלכלי כבד מדי, רשאים לפנות בבקשה לפטור לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להרחבה על האפשרות לקבלת פטור, ראו בהמשך המאמר).
האם רק אתרים חייבים בנגישות?
לא רק אתרי אינטרנט חייבים בנגישות אלא גם מסמכים, דפים, אפליקציות (יישומים) וכל שירות או מידע אודות השירות הניתנים באמצעות האינטרנט. לדוגמא, אפליקציה של בנק המאפשרת לבצע פעולות בחשבון ולקבל מידע אודות שירותי הבנק צריכה להיות נגישה. גם מסמכים המופקים ונשלחים באופן אוטומטי כחלק מהשירות צריכים להיות נגישים.
אפליקציות שהן אמצעי למתן שירות או מידע אודות השירות חייבות בנגישות. יש להנגיש אפליקציות כפי שמנגישים אתרי אינטרנט, לפי תקנה 35 ובהתאם לתקן הישראלי בשינויים המחויבים. בין אם מדובר באפליקציה המוטמעת באתר האינטרנט, אפליקציה עצמאית השייכת לאתר אינטרנט שבו ניתן שירות או אפלקציה עצמאית במכשיר טלפון נייד שהופק עבור השירות בתקנה 35 כתוב במפורש שיש להנגיש "יישומים".
לגבי האפליקציות בסמארטפונים ובטאבלטים - עמדת הנציבות היא שיש להנגיש את האפליקציות לפי התקן הישראלי באמצעות הכלים שניתנים על ידי מערכת ההפעלה. לגבי דברים שאינם ניתנים ליישום מסיבה טכנולוגית – יש לקבל פטור בעילה של אי התכנות טכנולוגית בהתאם לאמור בתקנה 35(ו) לתקנות.
 
לוחות הזמנים להנגשה
ראשית, יש חובה לבצע בדיקת נגישות של אתר אינטרנט קיים על פי
טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט
.
אתר קיים יש להנגיש תוך 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף (עד 25.10.16).
תוספות ושינויים באתר קיים, שהוספו עד 24 חודשים מתחילת התקנות (עד 25.10.15) – יש להנגיש עד 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף (עד 25.10.16).
שירות אינטרנט חדש, שהועלה לאוויר תוך 24 חודשים מתחילת התקנות (עד 25.10.15) – יש להנגיש עד 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף (עד 25.10.16).
אתר חדש או תוספת לאתר קיים שהועלו החל מ-24 חודשים מתחילת התקנות (עד 25.10.15).– יהיו נגישים מיידית.
לצורך הבהרה: כל אתר או חלק ממנו שהועלה לפני 25 באוקטובר 2015, יונגש עד 25 באוקטובר 2016, וכל אתר או חלק ממנו שהועלה אחרי 25 אוקטובר 2015, צריך להיות נגיש באופן מיידי.
עם זאת, בתקופה שבין 25 באוקטובר 2015 עד 25 באוקטובר 2016, על עמודים ו/או יישומים שמוסיפים לאתר אינטרנט קיים לעמוד בדרישות תקנה 35 ככל שהפלטפורמה או מערכת ניהול התוכן (content management system) של האתר מאפשרים זאת. דהיינו, במידה ולא ניתן להנגיש את העמודים או היישומים הנוספים במלואם, בשל מגבלות תשתית האתר, יש לבצע התאמות ככל האפשר, ברכיביו השונים. לדוגמא: אם ניתן להנגיש מסמכי word או pdf בדף החדש אך לא ניתן להנגיש את מערכת הניווט, יונגשו המסמכים ולא תונגש מערכת הניווט, בשלב זה.
מכל מקום, יש להשלים את מלוא דרישות הנגישות בכל חלקי אתר אינטרנט, חדש או קיים, עד ליום 25 באוקטובר 2016.
אתר שהונגש לרמה A עד ליום 25 באוקטובר 2014, פטור מהנגשה לרמה AA (הקלה זו אינה תקפה לאתרי רשויות ציבוריות).
 
פטורים מביצוע הנגשה לשירות ומידע באינטרנט
פטור בשל נטל כבד מדי
המחוקק אינו מתכוון להטיל על נותני שירות שהמשאבים שלהם מצומצמים, נטל שיקשה עליהם לעמוד בו. לכן, אם ביצוע ההנגשה מהווה נטל כלכלי כבד מדי, ניתן לקבל פטור מהתאמות הנגישות ברמה AA וניתן להסתפק בהתאמות ברמה A.
אם ביצוע התאמות לפי רמה A מהווה נטל כלכלי כבד מדי, יכול נותן השירות לקבל פטור אף מביצוע התאמות אלה.
פטור זה אינו קיים עבור נותני שירות שהם רשויות ציבוריות.
ניתן לפנות לנציבות בבקשה לפטור פרטני, על פי אמות המידה שנקבעו בטיוטת תקנות בעניין נטל כבד מידיי. נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאי להעניק פטור זה.
טיוטת תקנות בעניין קביעת פטור או הקלות לעסקים קטנים בעילת "נטל כלכלי כבד מדי" נמצאת בהכנה ותופץ בקרוב להתייעצות עם הציבור. עד לסיום התקנתה, הנציבות תאמץ את אמות המידה האמורות בה, בהחלטה לגבי מתן פטור או הקלה פרטניים. זאת מכוח סמכותה
בסעיף 19יג(א)(2) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
 
קישור לפרסום של משרד המשפטים
 
  מבצע בניית אתרים מותאמים לחוק הנגישות !
מלא/י פרטים בטופס ללא כל התחייבות מצדך וקבל/י הטבה מיוחדת: שלושה חודשי מנוי חינם על אתר נגיש. מלא פרטים כעת, רגע לפני סיום המבצע..