header
קבוצת שותפים לפיתוח תוכנה ומיזמים
  
חברת מיינפריים סיסטמס בע"מ מקימה קבוצת שותפים / קבוצת פיתוח משותף (חברתי) לפיתוח מיזמים בעלי פוטנציאל לערך שוק גבוה ולרווח גבוה. פורמט העבודה יהיה דומה לזה של קבוצות "קוד פתוח" מלבד העובדה שכאן, להבדיל מקבוצות קוד פתוח, יש כוונה לרווח שיחולק, אם יהיה, בין השותפים. הרווח וכן מידת הבעלות (% הבעלות / מספר המניות) יחולקו לפי נוסחה שתקח בחשבון את מידת ההשקעה של כל חבר בקבוצה (פרוט נוסחת החלוקה תינתן למי שייבחר להשתתף במיזם).
ההצעה מיועדת בעיקת למפתחי תוכנה אולם המיזמים יקבלו גם אנשי שיווק שיוכלו להקנות ערך מוסף.

לשם הצגת מועמדות לקבוצה:
נא לשלוח קובץ פרופיל עסקי (לשותף שהינו חברה) או קובץ קו"ח (ליזם פרטי) למייל
i n f o @ g 1 9 4 8 . c o m (יש לבטל את הרווחים שנרשמו פה ע"מ למנוע סריקת רובוטים)
חובה לציין בשורת הנושא של המייל :  מענה ל קבוצת שותפים לפיתוח תוכנה ומיזמים

 
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר

: כתובתנו
רמב"ם 14 גבעת שמואל

: מספרי טלפון
03-  5325470
077-3331948
055-6651948